پل‌های ارتباطی شما با صندوق قرض الحسنه ازدواج

1 تلفن:

021 55611685

028 55625330

2 فکس:

021 55611682

3 سامانه پیامکی:

-

4 وبمیل:

_info@sqezdevaj.ir_

5 آدرس:

بازار تهران، بین 4 سوق بزرگ و کوچک، سرای حاج حسن، پلاک 33