شرایط پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج - استان تهران

این وام فقط به عقدنامه های استان تهران تعلق میگیرد

با شرایط ذیل بنام عروس و داماد هر کدام یک فقره وام قرض الحسنه  20میلیون تومانی در 25 قسط اعطا میگردد

1- درمرحله اول اصل عقدنامه و کپی صفحات 3 و 4 که بیشتراز یکسال ازتاریخ وقوع عقد نگذشته باشد و همچنین چاپ 8 صفحه آخرصورتحساب ضامن جهت رویت و تائید اعتبار ضامن الزامی میباشد.

عروس و داماد به هیچ وجه نمیتوانند ضامن بشوند

2- بعد از تائید اعتبارحساب ضامن به وام گیرنده فرم وام جهت تشکیل پرونده داده میشود:

  • داشتن حساب جاری که دارای دسته چک طرح صیاد بوده و قبلاً دراین صندوق ضامن نشده باشد بشرطی که میانگین (معدل) موجودی صورتحساب ضامن کمتر از (20) میلیون تومان نباشد
  • به عبارت دیگر شخصی میتواند ضامن 20 میلیون تومان وام قرض الحسنه باشد که موجودی حساب ایشان در دو ماهه اخیر همیشه درمحدوده (20) میلیون تومان باشد (اگرضامن درصورتحساب جاری موجودی کمتری داشته باشد میتواند حسابهای دیگرخود را هم به عنوان پشتیبان ارائه نماید)

3- چک ضمانتی ( طرح جدید صیادی بنفش رنگ)در وجه صندوق ازدواج به مبلغ کل وام تعیین شده به تاریخ روز دریافت میگردد

احتیاجی به حضور ضامن درمحل صندوق نمیباشد

تذکر: به هیچ عنوان یک فقره چک ضمانتی (صیادی بنفش رنگ) برای هر 2 وام قابل قبول نمیباشد (هر وام چک ضمانتی جداگانه)

  • وام قرض الحسنه ازدواج  احتیاجی به معرف ندارد مواظب باشید کسی ازشما اخاذی نکند
  • جهت تکمیل مدارک و دریافت وام حداقل یکی اززوجین باید حضورداشته باشند
  • شماره  شبای حساب زوجین الزامی است

 

*** ساعت مراجعه همه روزه ازساعت 09:30  الی 11:00 صبح می‌باشد ***

چکهای طرح جدید صیاد (چکهائی که برنگ بنفش میباشد) باید توسط صاحب چک درسامانه پیچک بانک مرکزی معرفی شود
موقع ثبت در سامانه پیچک : (انتخاب حسابهای حقوقی) (دروجه صندوق قرض الحسنه ازدواج) (بابت دریافت وام) (بتاریخ روز) (به مبلغ وام تائیدشده) (شناسه ملی صندوق 10100189765)


از وام گیرندگان محترم تقاضای موکد داریم به هیچ وجه تماس تلفنی برقرار نکنند چون به علت شلوغی قادر به پاسخگویی نیستیم

نشانی: خیابان 15 خرداد، مابین چهار سوق بزرگ و چهار سوق کوچک، داخل سرای حاج حسن