شرایط پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج - استان تهران

این وام فقط به عقدنامه های استان تهران تعلق میگیرد

با شرایط ذیل بنام عروس و داماد هر کدام حداکثر یک فقره وام قرض الحسنه  10میلیون تومانی در 20 قسط اعطا میگردد

1- اصل عقدنامه و کپی صفحات  3 و 4  که بیشتراز  یک سال ازتاریخ وقوع عقد نگذشته باشد

2- داشتن ضامن معتبر (شرایط تائید اعتبارضامن):

  • عروس و داماد به هیچ وجه نمیتوانند ضامن بشوند                          
  • داشتن حساب جاری که دارای دسته چک طرح صیاد باشد و قبلاً در این صندوق ضامن نشده باشند.
  • چاپ 4 صفحه آخر صورتحساب ضامن جهت رویت و تائید اعتبار ضامن (چک ضمانتی فقط از حساب تائید شده باید صادر شود)
  • جهت تائید اعتبار حساب ضامن میانگین (معدل) موجودی صورتحساب ضامن نباید کمتر از 10 میلیون تومان باشد

لازم به ذکراست مبلغ وام نسبت به اعتبارحساب ضامن حداکثر به مبلغ 10 میلیون تومان می‌باشد

3- چک ضمانتی دروجه صندوق ازدواج

  • بدون درج تاریخ
  • احتیاجی به حضورضامن درمحل صندوق نمیباشد                     

تذکر: به هیچ عنوان یک فقره چک ضمانتی برای هر 2 وام قابل قبول نمیباشد (هر وام چک ضمانتی جداگانه)

  • وام قرض الحسنه ازدواج  احتیاجی به معرف ندارد مواظب باشید کسی ازشما اخاذی نکند
  • جهت تکمیل مدارک و دریافت وام حداقل یکی اززوجین باید حضورداشته باشند
  • شماره  شبای حساب زوجین الزامی است

 

ساعت مراجعه همه روزه ازساعت 09:30  الی 11:00 صبح می‌باشد


از وام گیرندگان محترم تقاضای موکد داریم به هیچ وجه تماس تلفنی برقرار نکنند چون به علت شلوغی قادر به پاسخگویی نیستیم

نشانی: خیابان 15 خرداد، مابین چهار سوق بزرگ و چهار سوق کوچک، داخل سرای حاج حسن