شروع به کار

شروع به کار وبسایت اطلاع رسانی صندوق قرض الحسنه ازدواج

وبسایت اطلاع رسانی صندوق قرض الحسنه ازدواج بطور رسمی راه اندازی شد

در حال حاضر از مهمترین امکانات این وبسایت ، بخش اخبار و اطلاعیه ها و بخش پل های ارتباطی و بازخورد می باشد. مدیران صندوق جهت بهبود عملکرد سیستم منتظر نقطه نظرات شما از طریق صفحات ارتباطی و یا بصورت پست الکترونیکی به بخش های مربوطه هستند.